ترجمه Sancify در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پاك‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مقدس‌ شمردن‌.

Sancify به چه معناست و Sancify یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sancify

پاك‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پاك‌ كردن‌, ترجمه پاك‌ كردن‌, کلمات شبیه پاك‌ كردن‌ , مقدس‌ شمردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها