ترجمه Sanction در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ضمانت‌ اجرايي‌ قانون‌.

Sanction به چه معناست و Sanction یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sanction

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , ضمانت‌ اجرايي‌ قانون‌. به لاتین
دانلود فایل ها