ترجمه Sand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شن‌ مال‌ يا ريگمال‌ كردن‌.

Sand به چه معناست و Sand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sand

زدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زدن‌, ترجمه زدن‌, کلمات شبیه زدن‌ , شن‌ مال‌ يا ريگمال‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها