ترجمه Sand Pile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای توده‌ماسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : توده‌ شن‌.

Sand Pile به چه معناست و Sand Pile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sand Pile

توده‌ماسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی توده‌ماسه‌, ترجمه توده‌ماسه‌, کلمات شبیه توده‌ماسه‌ , توده‌ شن‌. به لاتین
دانلود فایل ها