ترجمه Sand Table در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميز مخصوص‌ شن‌ بازي‌ بچه‌ها. می باشد

Sand Table به چه معناست و Sand Table یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sand Table

ميز مخصوص‌ شن‌ بازي‌ بچه‌ها. به خارجی , ریشه انگلیسی ميز مخصوص‌ شن‌ بازي‌ بچه‌ها., ترجمه ميز مخصوص‌ شن‌ بازي‌ بچه‌ها., کلمات شبیه ميز مخصوص‌ شن‌ بازي‌ بچه‌ها.
دانلود فایل ها