ترجمه Sandstone در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ ماسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ ريگي‌ , در فارسی : سنگ‌ سياه‌ , به فارسی : ماسه‌ سنگ‌.

Sandstone به چه معناست و Sandstone یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sandstone

سنگ‌ ماسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ ماسه‌, ترجمه سنگ‌ ماسه‌, کلمات شبیه سنگ‌ ماسه‌ , سنگ‌ ريگي‌ به لاتین , سنگ‌ سياه‌ به لاتین , ماسه‌ سنگ‌. خارجی
دانلود فایل ها