ترجمه Sane در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای داراي‌ عقل‌ سليم‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عاقل‌ , در فارسی : سالم‌ , به فارسی : معقول‌ , سایر ترجمه ها : معتدل‌.

Sane به چه معناست و Sane یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sane

داراي‌ عقل‌ سليم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی داراي‌ عقل‌ سليم‌, ترجمه داراي‌ عقل‌ سليم‌, کلمات شبیه داراي‌ عقل‌ سليم‌ , عاقل‌ به لاتین , سالم‌ به لاتین , معقول‌ خارجی , معتدل‌. در زبان
دانلود فایل ها