ترجمه Sanitorium در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (muiratanas می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : muirotanas)اسايشگاه‌ , در فارسی : بيمارستان‌

Sanitorium به چه معناست و Sanitorium یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sanitorium

(muiratanas به خارجی , ریشه انگلیسی (muiratanas, ترجمه (muiratanas, کلمات شبیه (muiratanas , muirotanas)اسايشگاه‌ به لاتین , بيمارستان‌ به لاتین
دانلود فایل ها