ترجمه، معنی و ریشه کلمه Sank به فارسی

ترجمه Sank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرو رفت‌.

Sank به چه معناست و Sank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sank

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد, ترجمه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد, کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد , فرو رفت‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: