ترجمه Sank در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فرو رفت‌.

Sank به چه معناست و Sank یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sank

(زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد به خارجی , ریشه انگلیسی (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد, ترجمه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد, کلمات شبیه (زمان‌ ماضي‌ فعل‌ knis) غرق‌ شد , فرو رفت‌. به لاتین
دانلود فایل ها