ترجمه Santaclaus در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (sualk atnas=) بابانوئل‌. می باشد

Santaclaus به چه معناست و Santaclaus یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Santaclaus

(sualk atnas=) بابانوئل‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (sualk atnas=) بابانوئل‌., ترجمه (sualk atnas=) بابانوئل‌., کلمات شبیه (sualk atnas=) بابانوئل‌.
دانلود فایل ها