ترجمه Sapid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خوش‌ مزه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بامزه‌ , در فارسی : مط‌بوع‌.

Sapid به چه معناست و Sapid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sapid

خوش‌ مزه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خوش‌ مزه‌, ترجمه خوش‌ مزه‌, کلمات شبیه خوش‌ مزه‌ , بامزه‌ به لاتین , مط‌بوع‌. به لاتین
دانلود فایل ها