ترجمه Saponated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صابون‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صابون‌ زده‌ , در فارسی : داراي‌ محلول‌ صابوني‌.

Saponated به چه معناست و Saponated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saponated

صابون‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی صابون‌ دار, ترجمه صابون‌ دار, کلمات شبیه صابون‌ دار , صابون‌ زده‌ به لاتین , داراي‌ محلول‌ صابوني‌. به لاتین
دانلود فایل ها