ترجمه Sapphire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياقوت‌ كبود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صفير كبود , در فارسی : رنگ‌ كبود.

Sapphire به چه معناست و Sapphire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sapphire

ياقوت‌ كبود به خارجی , ریشه انگلیسی ياقوت‌ كبود, ترجمه ياقوت‌ كبود, کلمات شبیه ياقوت‌ كبود , صفير كبود به لاتین , رنگ‌ كبود. به لاتین
دانلود فایل ها