ترجمه Sappy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابدان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پر شهد , در فارسی : مرط‌وب‌ , به فارسی : خيلي‌ احساساتي‌ , سایر ترجمه ها : ضعيف‌ كودن‌

Sappy به چه معناست و Sappy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sappy

ابدان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ابدان‌, ترجمه ابدان‌, کلمات شبیه ابدان‌ , پر شهد به لاتین , مرط‌وب‌ به لاتین , خيلي‌ احساساتي‌ خارجی , ضعيف‌ در زبان , كودن‌انگلیسی
دانلود فایل ها