ترجمه Saprogenic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مولد يامحصول‌ مواد گنديده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ايجاد شده‌ در اثر گنديدن‌.

Saprogenic به چه معناست و Saprogenic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saprogenic

مولد يامحصول‌ مواد گنديده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مولد يامحصول‌ مواد گنديده‌, ترجمه مولد يامحصول‌ مواد گنديده‌, کلمات شبیه مولد يامحصول‌ مواد گنديده‌ , ايجاد شده‌ در اثر گنديدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها