ترجمه Sartorial در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ خياط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مربوط‌ بلباس‌ مردانه‌.

Sartorial به چه معناست و Sartorial یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sartorial

مربوط‌ به‌ خياط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ خياط‌ي‌, ترجمه مربوط‌ به‌ خياط‌ي‌, کلمات شبیه مربوط‌ به‌ خياط‌ي‌ , مربوط‌ بلباس‌ مردانه‌. به لاتین
دانلود فایل ها