ترجمه Sash در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پنجره‌ گذاردن‌. می باشد

Sash به چه معناست و Sash یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sash

پنجره‌ گذاردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی پنجره‌ گذاردن‌., ترجمه پنجره‌ گذاردن‌., کلمات شبیه پنجره‌ گذاردن‌.
دانلود فایل ها