ترجمه Sass در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بابي‌ احترامي‌ صحبت‌ كردن‌ با می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گستاخانه‌ سخن‌ گفتن‌ با

Sass به چه معناست و Sass یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sass

بابي‌ احترامي‌ صحبت‌ كردن‌ با به خارجی , ریشه انگلیسی بابي‌ احترامي‌ صحبت‌ كردن‌ با, ترجمه بابي‌ احترامي‌ صحبت‌ كردن‌ با, کلمات شبیه بابي‌ احترامي‌ صحبت‌ كردن‌ با , گستاخانه‌ سخن‌ گفتن‌ با به لاتین
دانلود فایل ها