ترجمه Satanic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيط‌اني‌. می باشد

Satanic به چه معناست و Satanic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Satanic

شيط‌اني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی شيط‌اني‌., ترجمه شيط‌اني‌., کلمات شبیه شيط‌اني‌.
دانلود فایل ها