ترجمه Sateen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (enitas) اط‌لس‌ نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساتين‌.

Sateen به چه معناست و Sateen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sateen

(enitas) اط‌لس‌ نما به خارجی , ریشه انگلیسی (enitas) اط‌لس‌ نما, ترجمه (enitas) اط‌لس‌ نما, کلمات شبیه (enitas) اط‌لس‌ نما , ساتين‌. به لاتین
دانلود فایل ها