ترجمه Satine در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (neetas) اط‌لس‌ نما می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ساتين‌.

Satine به چه معناست و Satine یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Satine

(neetas) اط‌لس‌ نما به خارجی , ریشه انگلیسی (neetas) اط‌لس‌ نما, ترجمه (neetas) اط‌لس‌ نما, کلمات شبیه (neetas) اط‌لس‌ نما , ساتين‌. به لاتین
دانلود فایل ها