ترجمه Satinwood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) خشب‌ اخضر. می باشد

Satinwood به چه معناست و Satinwood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Satinwood

(گ‌.ش‌.) خشب‌ اخضر. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) خشب‌ اخضر., ترجمه (گ‌.ش‌.) خشب‌ اخضر., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) خشب‌ اخضر.
دانلود فایل ها