ترجمه Saturable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اشباع‌ شدني‌. می باشد

Saturable به چه معناست و Saturable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saturable

اشباع‌ شدني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اشباع‌ شدني‌., ترجمه اشباع‌ شدني‌., کلمات شبیه اشباع‌ شدني‌.
دانلود فایل ها