ترجمه Satyr در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (افسانه‌ يوناني‌) موجود نيمه‌ انسان‌ ونيمه‌ بز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌

Satyr به چه معناست و Satyr یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Satyr

(افسانه‌ يوناني‌) موجود نيمه‌ انسان‌ ونيمه‌ بز به خارجی , ریشه انگلیسی (افسانه‌ يوناني‌) موجود نيمه‌ انسان‌ ونيمه‌ بز, ترجمه (افسانه‌ يوناني‌) موجود نيمه‌ انسان‌ ونيمه‌ بز, کلمات شبیه (افسانه‌ يوناني‌) موجود نيمه‌ انسان‌ ونيمه‌ بز , ادم‌ به لاتین
دانلود فایل ها