ترجمه Savanna در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دشت‌ بي‌ درخت‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمين‌ هموار.

Savanna به چه معناست و Savanna یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Savanna

دشت‌ بي‌ درخت‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دشت‌ بي‌ درخت‌, ترجمه دشت‌ بي‌ درخت‌, کلمات شبیه دشت‌ بي‌ درخت‌ , زمين‌ هموار. به لاتین
دانلود فایل ها