ترجمه Savings Bond در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اوراق‌ قرضه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سهام‌ قرضه‌.

Savings Bond به چه معناست و Savings Bond یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Savings Bond

اوراق‌ قرضه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اوراق‌ قرضه‌, ترجمه اوراق‌ قرضه‌, کلمات شبیه اوراق‌ قرضه‌ , سهام‌ قرضه‌. به لاتین
دانلود فایل ها