ترجمه Savior در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ruoivas) نجات‌ دهنده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ناجي‌.

Savior به چه معناست و Savior یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Savior

(ruoivas) نجات‌ دهنده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ruoivas) نجات‌ دهنده‌, ترجمه (ruoivas) نجات‌ دهنده‌, کلمات شبیه (ruoivas) نجات‌ دهنده‌ , ناجي‌. به لاتین
دانلود فایل ها