ترجمه Savorer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مزه‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : خوش‌ ط‌عم‌.

Savorer به چه معناست و Savorer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Savorer

مزه‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی مزه‌ دار, ترجمه مزه‌ دار, کلمات شبیه مزه‌ دار , خوش‌ ط‌عم‌. به لاتین
دانلود فایل ها