ترجمه Savour در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوست‌ داشتن‌. می باشد

Savour به چه معناست و Savour یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Savour

دوست‌ داشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دوست‌ داشتن‌., ترجمه دوست‌ داشتن‌., کلمات شبیه دوست‌ داشتن‌.
دانلود فایل ها