ترجمه Saw در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای هراسبابي‌ شبيه‌ اره‌. می باشد

Saw به چه معناست و Saw یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Saw

هراسبابي‌ شبيه‌ اره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی هراسبابي‌ شبيه‌ اره‌., ترجمه هراسبابي‌ شبيه‌ اره‌., کلمات شبیه هراسبابي‌ شبيه‌ اره‌.
دانلود فایل ها