ترجمه Sawed Off در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اره‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با اره‌ صاف‌ شده‌ , در فارسی : كم‌ ارتفاع‌.

Sawed Off به چه معناست و Sawed Off یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sawed Off

اره‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اره‌ شده‌, ترجمه اره‌ شده‌, کلمات شبیه اره‌ شده‌ , با اره‌ صاف‌ شده‌ به لاتین , كم‌ ارتفاع‌. به لاتین
دانلود فایل ها