ترجمه Sawtimber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای الوار مناسب‌ براي‌ اره‌ كشي‌. می باشد

Sawtimber به چه معناست و Sawtimber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sawtimber

الوار مناسب‌ براي‌ اره‌ كشي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی الوار مناسب‌ براي‌ اره‌ كشي‌., ترجمه الوار مناسب‌ براي‌ اره‌ كشي‌., کلمات شبیه الوار مناسب‌ براي‌ اره‌ كشي‌.
دانلود فایل ها