ترجمه Sayable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گفتني‌. می باشد

Sayable به چه معناست و Sayable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sayable

گفتني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گفتني‌., ترجمه گفتني‌., کلمات شبیه گفتني‌.
دانلود فایل ها