ترجمه Scabrous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خشن‌. می باشد

Scabrous به چه معناست و Scabrous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scabrous

خشن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خشن‌., ترجمه خشن‌., کلمات شبیه خشن‌.
دانلود فایل ها