ترجمه Scalage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميزان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجه‌ , در فارسی : توزين‌.

Scalage به چه معناست و Scalage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scalage

ميزان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ميزان‌, ترجمه ميزان‌, کلمات شبیه ميزان‌ , درجه‌ به لاتین , توزين‌. به لاتین
دانلود فایل ها