ترجمه Scale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معيار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : درجه‌ , در فارسی : ميزان‌ , به فارسی : مقياس‌ نقشه‌ , سایر ترجمه ها : وسيله‌ سنجش‌ خط‌

Scale به چه معناست و Scale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scale

معيار به خارجی , ریشه انگلیسی معيار, ترجمه معيار, کلمات شبیه معيار , درجه‌ به لاتین , ميزان‌ به لاتین , مقياس‌ نقشه‌ خارجی , وسيله‌ سنجش‌ در زبان , خط‌انگلیسی




دانلود فایل ها