خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46410 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('46410','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =46410 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Scale به فارسی

ترجمه Scale در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوسته‌ بدن‌ جانور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فلس‌ , در فارسی : هر چيز پله‌ پله‌ , به فارسی : هرچيز مدرج‌

Scale به چه معناست و Scale یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scale

پوسته‌ بدن‌ جانور به خارجی , ریشه انگلیسی پوسته‌ بدن‌ جانور, ترجمه پوسته‌ بدن‌ جانور, کلمات شبیه پوسته‌ بدن‌ جانور , فلس‌ به لاتین , هر چيز پله‌ پله‌ به لاتین , هرچيز مدرج‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: