ترجمه Scalepan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كفه‌ ترازو. می باشد

Scalepan به چه معناست و Scalepan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scalepan

كفه‌ ترازو. به خارجی , ریشه انگلیسی كفه‌ ترازو., ترجمه كفه‌ ترازو., کلمات شبیه كفه‌ ترازو.
دانلود فایل ها