ترجمه Scaling در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقياس‌ گذاري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيمايش‌.

Scaling به چه معناست و Scaling یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scaling

مقياس‌ گذاري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقياس‌ گذاري‌, ترجمه مقياس‌ گذاري‌, کلمات شبیه مقياس‌ گذاري‌ , پيمايش‌. به لاتین
دانلود فایل ها