ترجمه Scant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بخيلانه‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخفيف‌يافتن‌ , در فارسی : ناكافي‌.

Scant به چه معناست و Scant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scant

بخيلانه‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بخيلانه‌ دادن‌, ترجمه بخيلانه‌ دادن‌, کلمات شبیه بخيلانه‌ دادن‌ , تخفيف‌يافتن‌ به لاتین , ناكافي‌. به لاتین
دانلود فایل ها