ترجمه Scapegrace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ بي‌ پروا وبي‌ ملاحظ‌ه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اصلاح‌ ناپذير.

Scapegrace به چه معناست و Scapegrace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scapegrace

ادم‌ بي‌ پروا وبي‌ ملاحظ‌ه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ بي‌ پروا وبي‌ ملاحظ‌ه‌, ترجمه ادم‌ بي‌ پروا وبي‌ ملاحظ‌ه‌, کلمات شبیه ادم‌ بي‌ پروا وبي‌ ملاحظ‌ه‌ , اصلاح‌ ناپذير. به لاتین
دانلود فایل ها