ترجمه Scaphoid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.- تش‌.) ناوي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زورقي‌.

Scaphoid به چه معناست و Scaphoid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scaphoid

(گ‌.ش‌.- تش‌.) ناوي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.- تش‌.) ناوي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.- تش‌.) ناوي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.- تش‌.) ناوي‌ , زورقي‌. به لاتین
دانلود فایل ها