ترجمه Scar در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اثر زخم‌ گذاشتن‌. می باشد

Scar به چه معناست و Scar یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scar

اثر زخم‌ گذاشتن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اثر زخم‌ گذاشتن‌., ترجمه اثر زخم‌ گذاشتن‌., کلمات شبیه اثر زخم‌ گذاشتن‌.
دانلود فایل ها