ترجمه Scaramouche در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خور منايش‌ كودكان‌ ايتاليا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عروسك‌ دلقك‌ نماي‌ خيمه‌ شب‌

Scaramouche به چه معناست و Scaramouche یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scaramouche

خور منايش‌ كودكان‌ ايتاليا به خارجی , ریشه انگلیسی خور منايش‌ كودكان‌ ايتاليا, ترجمه خور منايش‌ كودكان‌ ايتاليا, کلمات شبیه خور منايش‌ كودكان‌ ايتاليا , عروسك‌ دلقك‌ نماي‌ خيمه‌ شب‌ به لاتین
دانلود فایل ها