ترجمه Scarf در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای درشال‌ پيچيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : روسري‌.

Scarf به چه معناست و Scarf یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarf

درشال‌ پيچيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی درشال‌ پيچيدن‌, ترجمه درشال‌ پيچيدن‌, کلمات شبیه درشال‌ پيچيدن‌ , روسري‌. به لاتین
دانلود فایل ها