ترجمه Scarification در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تيغ‌ زني‌. می باشد

Scarification به چه معناست و Scarification یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarification

تيغ‌ زني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تيغ‌ زني‌., ترجمه تيغ‌ زني‌., کلمات شبیه تيغ‌ زني‌.
دانلود فایل ها