ترجمه Scarlet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قرمز مايل‌ به‌ زرد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سرخ‌ شدگي‌ , در فارسی : سرخ‌ جامه‌ , به فارسی : پارچه‌ مخمل‌.

Scarlet به چه معناست و Scarlet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarlet

قرمز مايل‌ به‌ زرد به خارجی , ریشه انگلیسی قرمز مايل‌ به‌ زرد, ترجمه قرمز مايل‌ به‌ زرد, کلمات شبیه قرمز مايل‌ به‌ زرد , سرخ‌ شدگي‌ به لاتین , سرخ‌ جامه‌ به لاتین , پارچه‌ مخمل‌. خارجی
دانلود فایل ها