ترجمه Scarlet Sage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) سلول‌ اتشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مريم‌ سرخ‌.

Scarlet Sage به چه معناست و Scarlet Sage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scarlet Sage

(گ‌.ش‌.) سلول‌ اتشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) سلول‌ اتشي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) سلول‌ اتشي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) سلول‌ اتشي‌ , مريم‌ سرخ‌. به لاتین
دانلود فایل ها