ترجمه Scart در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خراش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تراش‌ , در فارسی : خراشيدن‌ , به فارسی : زدودن‌.

Scart به چه معناست و Scart یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scart

خراش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خراش‌, ترجمه خراش‌, کلمات شبیه خراش‌ , تراش‌ به لاتین , خراشيدن‌ به لاتین , زدودن‌. خارجی
دانلود فایل ها