ترجمه Scat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (موسيقي‌ جاز) اواز بي‌ معني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (بشوخي‌) گمشو , در فارسی : دورشو

Scat به چه معناست و Scat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Scat

(موسيقي‌ جاز) اواز بي‌ معني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (موسيقي‌ جاز) اواز بي‌ معني‌, ترجمه (موسيقي‌ جاز) اواز بي‌ معني‌, کلمات شبیه (موسيقي‌ جاز) اواز بي‌ معني‌ , (بشوخي‌) گمشو به لاتین , دورشو به لاتین
دانلود فایل ها